عمران •معماری • آبیاری و زهکشی

شرکت تحقیق و توسعه آب و انرژی سحاب

شرح خدمات ما

شرکت تحقیق و توسعه آب و انرژی سحاب در زمینه های تحقیاتی آب وانرژِی، محاسبات و طراحی ساختمان ها و سازه ها ،طراحی داحلی و نما ،طراحی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و تهیه صورت وضعیت و اسناد قرارداد فعالیت میکند

تیم همکاران

شرکت تحقیق و توسعه آب و انرژی سحاب با گردهم آوری تعداد زیادی از کارشناسان باتجربه زیر گروه هایی را در هر بخش تشکیل داده است و اصل را بر مبنای تصمیمات گروهی نهاده است

تماس با ما

شما می توانید درخواست ها و یا سوالات خود را از این طریق با ما در میان بگذارید

تلفن تماس
09163176384
صندوق پستی
info@banagroup.ir
آدرس
-----